iedere euro wordt besteed aan de kinderen

Berichten uit Tanzania

shared leadership

24-03-2017
I'm Mathew Karau Massawe, managing director supervising Ngorika school, finance, transport and Lerai. I would like to express my gratitude for being appointed in this position. It is great to...
Lees meer

oogscreening op Kikatiti

14-03-2017
Op Kikatiti komen die kinderen, die in hun korte leven al veel te veel hebben meegemaakt en te weinig kansen hebben gekregen. Hier kunnen ze tot rust komen en vinden ze een veilige en vooral liefdevolle...
Lees meer

Happy Watoto

Stichting Happy Watoto (ANBI gecertificeerd) geeft wezen en kinderen uit probleemgezinnen toekomstperspectief door ze:
  • een zorgzaam onderkomen te geven wanneer thuis geen elementaire zorg of 'veilige' plek is,
  • een Engelstalig onderwijstraject te bieden van kleuterschool tot en met beroepsopleiding,
  • en tenslotte te begeleiden naar een betaalde baan of bij het opzetten van een eigen bedrijfje.
Wij bieden kinderen tussen 3 en 18 jaar langdurig onderwijs en helpen ze op die manier op weg naar een zelfstandig bestaan. Er is geen selectie aan de poort, waardoor ieder kansarm kind, begaafd of minder begaafd, welkom is. Van jongs af aan worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het Engels. Naast het verplichte schoolcurriculum krijgen ze alle gelegenheid om zich te ontwikkelen. In dit proces begeleiden we de kinderen nauwgezet en op individuele basis. Bovendien stippelen we samen met de kinderen een leerweg uit die past bij hun interesses en capaciteiten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat wanneer deze kinderen hun talenten kunnen ontplooien, de vooruitzichten op hun toekomst aanzienlijk verbeteren. Door deze kinderen te helpen, helpen we Tanzania in haar verdere ontwikkeling.
Lees meer over Stichting Happy Watoto

Aantal geholpen kinderen

2352
Met de donaties en sponsorgelden die we sinds de oprichting hebben mogen ontvangen, hebben we zo inmiddels 2.352 kinderen op weg kunnen helpen.

Met uw steun kunnen we dit aantal in de toekomst verder laten groeien.

MIJLPALEN
2000 officiële oprichting van onze stichting
2001 nieuwbouw kinderhuis in Kikatiti (fase I)
2002 groei van aantal wezen van 15 naar 40
2003 steun aan 2 dagopvangcentra
2004 samenwerking met Joyce Sagala's 
Arumeru Women Support Group
2005 registratie NGO in Tanzania
2006 uitbreiding van bestuur
2007 steun aan 30 Maasai basisscholen
2008 steun aan Imbaseni waterproject
2009 herziening van strategie en
samenwerking met Good Hope
2010 start bouw Ngorika huis en school (fase II)
2011 ingebruikneming basisschool Ngorika
2012 inrichting moestuinen en sportveld
2013 Afrikaans leiderschap op projecten
2014 samenwerking met middelbare scholen (fase III)
2015 naamswijziging in Stichting Happy Watoto
2016 nieuwe generatie, tweehoofdig nieuw leidershap