een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

fase 4

09-09-2017
Op drie jarige leeftijd komen kinderen bij Happy Watoto binnen. Kinderen die zonder de steun van onze stichting geen enkel perspectief hebben. Omdat ze verstookt blijven van onderwijs, en daarmee op latere leeftijd van werk en een onafhankelijk bestaan. Het lot van velen, want de jeugdwerkloosheid in Tanzania is enorm. Voor de ± 350 kinderen die we jaarlijks steunen, ligt dat gelukkig anders.
 
Bij Happy Watoto krijgen de kinderen goed Engelstalig onderwijs, van kleuterschool tot en met middelbare school op O-level (vergelijkbaar met de MAVO in Nederland). Engelstalig, omdat we ze daarmee een flinke voorsprong geven op hun landgenoten die naar Swahili overheidsscholen gaan. Daarna leiden we ze door naar een beroepsopleiding en uiteindelijk naar werk. We noemen dat fase 4, wellicht de belangrijkste fase! Of anders gezegd, als wij ze niet door fase 4 zouden leiden, gaat 15 jaar onderwijs die hieraan vooraf gingen mogelijk verloren en is de kans op terugval naar armoede en uitzichtloosheid groot. Ons motto is dan ook: liever minder ‘all-the-way’, dan meer kinderen ‘half-through’.
 
Vanaf 1 januari 2018 is het zover: met de eerste lichting Happy Watoto kinderen die op 3-jarige leeftijd zijn binnengekomen en inmiddels hun middelbare school hebben afgerond, gaan we die laatste fase in. (We hebben weliswaar eerder kinderen naar opleiding en werk begeleid, maar dat betrof individuele gevallen op ad hoc basis en betrof geen kinderen die het hele traject vanaf 3 jaar bij ons hebben doorlopen.) Ons maatschappelijk werkster Mary heeft afgelopen jaren de nodige gesprekken gevoerd om voor ieder van deze 12 jongeren een geschikte opleiding te vinden. De exacte koers wordt in oktober besproken, wanneer een deel van het bestuur voor een week op locatie is. Voor die beroepsopleiding is twee jaar gebudgetteerd, waarmee de kosten voor scholing en boarding zijn gewaarborgd. In die twee jaar moeten we ze ook zien klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Mogelijk zelfs voor een bestaan op volledig eigen benen, maar in ieder geval voor een nieuwe levensfase zonder financiële steun van onze stichting. Een enorme stap voor deze jongeren, die ruim 17 jaar in een beschermde omgeving hebben geleefd. En een spannende nieuwe uitdaging voor ons als organisatie. Een fase waar al geruime tijd naar wordt uitgekeken. Hier is het ons immers om te doen, hier kunnen we ons succes aan afmeten en hiermee kunnen we echt het verschil maken.
 
De komende periode zal ons team op locatie druk zijn met het verzamelen van data en het leggen van contacten. Te denken aan werkplaatsen, woonplekken, vergunningen en  financierings-mogelijkheden voor een eigen bedrijfje. Dat is volkomen nieuw en dus een flinke uitdaging voor ons team. We weten echter dat we goed opgeleide jongeren afleveren op de arbeidsmarkt, die prima in het Engels kunnen functioneren, de Tanzaniaanse waarde en normen in zich dragen, doch met een tikje Westerse mentaliteit geleerd hebben voor zichzelf op te komen. Niet onbelangrijk in een land als Tanzania.
 
We blijven u graag informeren over hun ontwikkelingen.
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer