een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

President Magufuli

12-12-2018
Recente berichtgeving (o.a. in de Volkskrant) over het beleid van president Magufuli geeft aanleiding tot zorg.

Magufuli werd in 2015 tot President verkozen na een verkiezingscampagne gericht op het bestrijden van de enorme corruptie in Tanzania en op een betere controle op de staatsuitgaven. Met deze thema's is de president voortvarend aan de slag gegaan en heeft hij zijn bijnaam `the bulldozer` eer aangedaan. Ook vanuit de internationale gemeenschap werd met vertrouwen gekeken naar pogingen om een betrouwbare overheid te creëren en de gerichte investeringen in de infrastructuur. Dit zijn immers twee fundamentele pijlers onder de ontwikkeling van een land.

Deze sterke leider blijkt nu toch ook onaangename kanten te ontwikkelen, die zijn steun in binnen- en buitenland doet afkalven. Zijn pogingen de oppositie monddood te maken spreekt hier het meest in het oog. In Tanzania verdwijnen journalisten! Zijn pleidooi voor grote gezinnen, slecht anti-aids beleid en veroordeling van homoseksualiteit heeft de Wereldbank en Denemarken doen besluiten hulpprogramma´s on hold te zetten.

Dit roept vanzelfsprekend bij ons de vraag op welke impact dit op onze activiteiten heeft en hoe wij hierop moeten reageren. De anti-corruptie maatregelen en de invoering van belastingen (en bovenal het daadwerkelijk innen van belastingen) juichen wij enorm toe. Ondanks de nadrukkelijke stijging van onze kostenbasis; wij betalen nu bijvoorbeeld BTW op alle inkopen. Het korte termijn effect op kleine bedrijfjes in Tanzania is echter negatief, omdat de belastingen nu echt moeten worden opgebracht. De armoede lijkt hierdoor toe te nemen, maar hopelijk is dit een tijdelijk effect. 

De aantasting van fundamentele mensenrechten is vanzelfsprekend volstrekt onacceptabel. Gelukkig zijn wij onafhankelijk en bepalen wij ons eigen beleid – zei het binnen de kaders van de schoolinspectie en met inachtneming van wet- en regelgeving.  Deze vrijheid stelt ons nog altijd in staat onze kinderen op te voeden en op te leiden volgens de normen en waarden die bij ons passen. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Wij dienen hier alert op te zijn en zoeken dan ook nadrukkelijk de dialoog met onze mensen in Tanzania. Wij staan voor een nieuwe generatie Tanzanianen die open en verdraagzaam in het leven staan.

We hebben de Nederlandse Overheid naar hun standpunt gevraagd en ontvingen de navolgende reactie van Paul Litjens, Hoofd Afdeling Midden- en Zuidelijk Afrika / Directie Sub Sahara Afrika: 
"Nederland is, net als de Wereldbank en Denemarken, bezorgd over de politieke ontwikkelingen in Tanzania, met name wat betreft de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Ook het investeringsklimaat is in de laatste jaren verslechterd. Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft deze zorgen ook overgebracht in de contacten met de Tanzaniaanse overheid. Nederland heeft de zorgen daarnaast in Europees verband opgebracht. De Europese Unie heeft op 15 november een gezamenlijke verklaring uitgebracht over de situatie in Tanzania. In het licht van de recente ontwikkelingen heeft de EU besloten om het beleid ten opzichte van Tanzania opnieuw te bezien. Deze review is nog gaande. Tegelijkertijd vindt de EU, inclusief Nederland, het van belang om de dialoog met Tanzania te blijven aangaan. Dit geldt voor zowel de Tanzaniaanse regering als de oppositie en maatschappelijke organisaties."

Uiteraard blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen.
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Ngorika terug in eredivisie

19-12-2019
Met Jonas Michael sinds september 2018 onze schoolhoofd speelt Ngorika basisschool weer mee in de "eredivisie"De school eindigde dit jaar van de 75 deelnemende scholen in het district op de zesde...
Lees meer

middelbare schoolkeuzes

19-12-2019
Sinds de oprichting van onze Ngorika school in 2011 ligt onze focus op het basisonderwijs (fase 2). De schoolresultaten zijn het afgelopen jaar uitstekend. Hoewel we ons blijven inzetten op het verder...
Lees meer

Walther verhaalt

19-12-2019
Ik ben in 1993 naar Tanzania gekomen. Alvorens eind 2008 bij Happy Watoto te helpen bij de uitbreiding met een tweede opvanghuis en lagere school in Ngorika, heb ik bij een aantal andere organisaties gewerkt....
Lees meer