een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit van het onderwijs en de scholen in Tanzania vandaag de dag. Over het algemeen is het nationaal curriculum van kleuterschool tot form VI (onze groep 8) van een constant hoge kwaliteit. Naar mijn mening levert het curriculum een ​​holistisch en grondig onderwijs op. Er zijn natuurlijk de geijkte vakken als wiskunde, geschiedenis en wetenschap etc. Er is echter ook aandacht voor praktische vaardigheden zoals landbouwbeheer en financiële vaardigheden. Ik geloof dat het curriculum voldoende is om studenten klaar te stomen voor het leven na school, ongeacht de context waarin ze zich bevinden. Interessant genoeg weerspiegelt het curriculum vaak de prioriteiten van de overheid. Onder president Jakaya Kikwete bijvoorbeeld, was landbouw een belangrijk aandachtspunt van het curriculum en nu onder president John Pombe Magufuli is er een grote focus om vaardigheden en kennis met betrekking tot industrialisatie te bevorderen. Naarmate het land zich verder ontwikkelt, groeit ook het curriculum. Ik ben blij met de innovaties die vaak voorkomen binnen het Tanzaniaanse onderwijs mede door een grote betrokkenheid van onderwijsspecialisten.

Door op verschillende scholen te hebben gewerkt, heb ik helaas ook ervaren dat het gemiddelde niveau van een leraar slecht is en dat de implementatie van het curriculum daarom vaak van een laag niveau is. Om het vak onderwijs aan een hogeschool of universiteit te volgen zijn aanzienlijk lagere normen vereist dan voor veel andere beroepen. Daarom vallen degenen die niet worden toegelaten tot hun favoriete beroepskeuze vaak terug op het lesgeven. Niet uit vrije keuze, maar uit noodzaak. Ik heb geconstateerd dat veel leraren niet echt gepassioneerd zijn of ongeschikt zijn om onze jongere generaties te betrekken en inspireren. Bovendien houden veel leraren de vereiste standaard van de Engelse taal niet vast. Dit heeft duidelijk nadelige gevolgen voor hun leerlingen, die al op jonge leeftijd gebroken Engels leren van hun leerkrachten. Wanneer we de toelatingseisen voor studieonderwijs verhogen, zouden we het algemene culturele respect voor leraren vergroten en de gemiddelde kwaliteit van leraren in heel Tanzania kunnen verbeteren.

Ondertussen kunnen de leraren die al in het veld werkzaam zijn, geholpen worden door workshops te houden over verschillende aspecten van hun specialisaties om de kwaliteit van hun lesgeven te verbeteren. Zo heeft het uitnodigen vsn professionals voor twee of meer weken tijdens vakanties opmerkelijke veranderingen gebracht voor de docenten op Haradali Schools. Het is erg belangrijk dat leraren de realiteit accepteren dat ze op sommige gebieden zwakke punten hebben en dat ze hulp nodig hebben. Sommige leraren zijn niet klaar om te leren, simpelweg omdat ze een superioriteitscomplex hebben. Het scholen van leraren over deze realiteiten kan het holistische leren van zowel de leerkrachten als de leerlingen aanzienlijk versterken.

Grace Y. Geffi,
Hoofd Haradali Winners Secondary School
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Ngorika terug in eredivisie

19-12-2019
Met Jonas Michael sinds september 2018 onze schoolhoofd speelt Ngorika basisschool weer mee in de "eredivisie"De school eindigde dit jaar van de 75 deelnemende scholen in het district op de zesde...
Lees meer

middelbare schoolkeuzes

19-12-2019
Sinds de oprichting van onze Ngorika school in 2011 ligt onze focus op het basisonderwijs (fase 2). De schoolresultaten zijn het afgelopen jaar uitstekend. Hoewel we ons blijven inzetten op het verder...
Lees meer

Walther verhaalt

19-12-2019
Ik ben in 1993 naar Tanzania gekomen. Alvorens eind 2008 bij Happy Watoto te helpen bij de uitbreiding met een tweede opvanghuis en lagere school in Ngorika, heb ik bij een aantal andere organisaties gewerkt....
Lees meer