een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

lijfstraf

05-07-2019

Happy Watoto zet zich in voor het welzijn en beschermen van de kinderen in haar zorg en erkent haar rol bij het waarborgen dat deze kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving, beschermd tegen misbruik en uitbuiting. Het geven van lijfstraffen op onze school is daarom niet toegestaan. Er zijn echter uitdagingen om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt geaccepteerd door leraren en ouders.

Ten eerste maakt slaan deel uit van de Tanzaniaanse cultuur, bedoeld om respect te krijgen. Het wordt thuis veel gebruikt door ouders of verzorgers. Het doorbreken van deze gewoonte is niet eenvoudig, ondanks sancties tegen leraren die nog steeds in de verleiding komen om slaan te gebruiken om controle te krijgen over een klaslokaal of om een ​​ontwrichtend kind aan te sturen. Binnen ons team hebben we medewerkers die gewend zijn lijfstraffen te gebruiken als een manier om het gedrag van kinderen te corrigeren en het doorbreken van deze cultuur is moeilijk. De vraag wat dan wel, als lijfstraffen verboden zijn gaf aanleiding voor gerichte trainingen en meer creativiteit van leraren.

Daarnaast hebben we de discussie met ouders die soms naar school komen en eisen dat de school hun kinderen slaat om hun gedrag te corrigeren. In één geval, toen we de ouders van een kind uitlegden dat dit verboden is binnen onze school, besloten ze hun kind naar een andere school over te plaatsen! Wetgeving biedt enige soelaas, maar ondanks de invoering van de Wet van het Kind in 2009 heeft de overheid het slaan van leerlingen niet volledig verboden. Er zijn stappen die gevolgd moeten worden voordat men 'mag' slaan, wat enige vooruitgang is in het uitbannen of op zijn minst significant verminderen van het gebruik van lijfstraffen. 

Het corrigeren middels lijfstraffen heeft veel schade aangericht aan kinderen in Tanzania. In een recent geval in West-Tanzania overleed een kind na het ontvangen van lijfstraffen door zijn leraar. De leraar werd gevangen gezet en kreeg hiervoor de doodstraf. Ondanks deze tegenwind, het conflict in uitvoering en de uitdagingen van alternatieven, blijven we ons inzetten voor het uitbannen van lijfstraffen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat al ons personeel op de hoogte is van andere manieren om het gedrag van de kinderen te corrigeren. Daarnaast zijn we gestart met gerichte trainingen en ontwikkelingscursussen.
 
Respect voor een student komt niet door slaan en het toedienen van andere lijfstraffen, maar door goede zorg, kwalitatief hoogstaand onderwijs, managen van verwachtingen van kinderen en nauwlettend toezicht door middel van begeleiding. We blijven hiervoor 100% toegewijd.

Dr Jonas Michael, hoofd Ngorika school

Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Ngorika terug in eredivisie

19-12-2019
Met Jonas Michael sinds september 2018 onze schoolhoofd speelt Ngorika basisschool weer mee in de "eredivisie"De school eindigde dit jaar van de 75 deelnemende scholen in het district op de zesde...
Lees meer

middelbare schoolkeuzes

19-12-2019
Sinds de oprichting van onze Ngorika school in 2011 ligt onze focus op het basisonderwijs (fase 2). De schoolresultaten zijn het afgelopen jaar uitstekend. Hoewel we ons blijven inzetten op het verder...
Lees meer

Walther verhaalt

19-12-2019
Ik ben in 1993 naar Tanzania gekomen. Alvorens eind 2008 bij Happy Watoto te helpen bij de uitbreiding met een tweede opvanghuis en lagere school in Ngorika, heb ik bij een aantal andere organisaties gewerkt....
Lees meer