een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

Afrika ontwikkelt zich

06-07-2019
Goed nieuws is geen nieuws. De media berichten liever over oorlogen, rampen en honger dan over een gestage positieve ontwikkeling in grote delen van Afrika. En op het immens grote continent is ook altijd wel iets aan de hand. Van gewelddadige conflicten in  Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo tot de gevolgen van klimaatverandering in andere delen van Afrika.  Daarnaast heeft het ook veel tijd nodig om af te rekenen met hardnekkige armoede.

Maar Afrika heeft ook landen en steden die zich volop ontwikkelen. Rwanda, Zimbabwe, Oeganda en Botswana worden vaak genoemd.  Zeker de hoofdsteden van deze landen hebben nu moderne voorzieningen en een snel groeiende middenklasse voor wie een betere toekomst geen onbereikbaar vergezicht meer is. Ook Ethiopië, hét schoolvoorbeeld van noodlijdend Afrika uit de jaren 80 van de vorige eeuw,  maakt een enorme ontwikkeling door. En toch worden we dan weer verrast door een mislukte coup poging.

Het blijft dus vallen en opstaan. Kernwoorden zijn het ontstaan van een dragende middenklasse in combinatie met politieke stabiliteit. Laten we niet vergeten dat Spanje en Portugal ook pas in de jaren 70 hebben afgerekend met hun totalitaire verleden, dus ook dichter bij huis hebben we te maken gehad met groeipijnen. Een middenklasse kan alleen ontstaan als dé motor van economische ontwikkeling, zijnde goed onderwijs, wordt aangezet. Juist daar zetten ook wij volop op in. En met succes.

Hans Rosling, de Zweedse onderzoeker die we kennen van de TED Talks heeft dit met feiten aangetoond.

Paul Nielen,
bestuursvoorzitter Happy Watoto
  • Vandaag leeft minder dan 10% van de mensen in extreme armoede, in 1965 was dat meer dan de helft.
  •  De levensverwachting in Sub-Sahara Afrika is gestegen van 51 naar 61.
  • Kindersterfte is met meer dan de helft afgenomen sinds 1990.
Kinderen die zich ontwikkelen naar economische zelfstandigheid genieten zelf van een menswaardig bestaan, maar dragen ook bij aan de ontwikkeling van stad, streek, land en continent.  Deze ontwikkeling van onderop is een lange weg, maar we gaan moedig voorwaarts.  Wij zien dagelijks het verschil dat wij maken voor een grote groep kinderen, de toekomst van Afrika.
 
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Ngorika terug in eredivisie

19-12-2019
Met Jonas Michael sinds september 2018 onze schoolhoofd speelt Ngorika basisschool weer mee in de "eredivisie"De school eindigde dit jaar van de 75 deelnemende scholen in het district op de zesde...
Lees meer

middelbare schoolkeuzes

19-12-2019
Sinds de oprichting van onze Ngorika school in 2011 ligt onze focus op het basisonderwijs (fase 2). De schoolresultaten zijn het afgelopen jaar uitstekend. Hoewel we ons blijven inzetten op het verder...
Lees meer

Walther verhaalt

19-12-2019
Ik ben in 1993 naar Tanzania gekomen. Alvorens eind 2008 bij Happy Watoto te helpen bij de uitbreiding met een tweede opvanghuis en lagere school in Ngorika, heb ik bij een aantal andere organisaties gewerkt....
Lees meer