een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag januari 2012

30-01-2012
Precies 1 jaar na het in gebruik nemen van onze basisschool in Ngorika zijn Jan Priester en Matti Emondts weer ter plekke. De belangrijkste agendapunten tijdens dit werkbezoek waren de jaarafsluiting, het bespreken van bezuinigingen op oplopende operationele kosten, oriënterende bezoeken aan middelbare scholen en natuurlijk (!) het waterproject in Imbaseni!

De eerste dag hadden we meteen een vol schema met uitgebreide bezoeken aan een aantal Engelstalige middelbare scholen - USA Academy, School of the Precious Blood Sisters en Arusha Modern Academy - en het vergaren van informatie over Breaburn Academy. Dit was goed voorbereid door Marion (onze general manager) en Edward (het hoofd van onze lagere school). Tijdens deze bezoeken is voornamelijk informatie verzameld over de organisatie, het aantal leerlingen en leerkrachten, de vakkenpakketten, de hoogte en samenstelling van de schoolgelden en de vormgeving en samenstelling van de gebouwen. Ook hebben we tijdens deze reis uitvoerig gebrainstormd over hoe we de laatste fase van onze strategie het beste kunnen uitvoeren. We zullen de komende maanden gebruiken om alle informatie en ideeën als opties uit te werken en door te rekenen.

De eerste avond logeerden we op Kiboko Lodge - de lodge van de Watoto Foundation van Noud van Hout -. Het was een geanimeerde Nederlandse avond waar veel over mooie locale initiatieven is gesproken met Olga en Piet de Haas (Cornel Ngaleku Children Center – hun weeshuis en school in Rombo), Noud (Watoto Foundation), Bauke en Eline die na hun Mount Meru beklimming onze projecten wilden bezichtigen, en Milou, een kunstdocente die momenteel als vrijwilligster actief is voor ons in Ngorika.

De tweede dag hebben we onze gasten Bauke en Eline rondgeleid en zijn de jaarcijfers en de budgetten besproken. Vooral de mogelijke bezuinigen zijn uitvoerig besproken en toegelicht. De stijgende operationele kosten baart het bestuur zorgen, zeker nu de financiële wereld verder onder druk komt te staan. En hoewel het een behoorlijke uitdaging is om onze kwaliteitstandaard voor onderwijs en verzorging te handhaven en tegelijkertijd de kosten te reduceren, hebben we voor hetere vuren gestaan!

Op zaterdag zijn alle docenten naar Ngorika teruggekomen om met de matrons en ons de lunch te gebruiken. Erg leuk om met alle betrokkenen om de tafel te zitten en over ons project te praten. Met alle leidinggevenden van onze huizen en scholen zijn tevens de gebruikelijke voortgangsgesprekken gevoerd.

De zondag werd besteed aan het controleren van de waterleidingen van het Imbaseni waterproject. Het graven van een nieuwe geul, op sommige plekken zelfs 2 meter diep zodat er voldoende verloop in de leiding is om het water naar ons grondgebied te krijgen, is op een haar na gevild. Maar helaas zijn we er daarmee nog steeds niet. We bezochten ook het pompstation waar het water naar Imbaseni dorp (en ons Ngorika huis) gepompt moet worden. De watertanks lopen over, maar niemand koopt een elektra tegoedkaart, zodat er geen stroom is voor de pompstation om het water verderop te brengen. Met een simpel kaartje te waarde van € 5 heeft het dorp dagenlang vers drinkwater, maar dat vereist planning en dat is in Tanzania een probleem. We hebben dus wederom tal van gesprekken gevoerd om ervoor te zorgen dat, zodra onze pijpleiding ligt, iemand het stroomtegoed regelt en de pomp aan zet. Het is te simpel voor woorden, maar ongelofelijk lastig om goed te regelen. We zullen dus moeten afwachten en berichten u nader....

Deze periode was het zelfs voor Tanzaniaanse begrippen ongewoon heet, droog en stoffig. De oogsten staan volledig verdord op de shamba’s. Helaas geldt dat ook voor onze aanplant op de aangekochte grond in Lerai, waar we de middelbare school zullen bouwen. Reuze spijtig, omdat we voorzien dat de voedselprijzen flink zullen gaan stijgen! Helaas hebben we op Ngorika ook nog steeds geen stromend water. Dit is een groot probleem voor de keuken (de wc’s en douches).

Een wrang contrast ten opzichte van de ervaringen tijdens de hevige regenbuien eerder in januari. Een aantal onderdelen van de gebouwen op Ngorika bleek niet bestand tegen het geweld van de tropische buien. Een modderstroom (inclusief kikkers en twee slangen) in een aantal kamers en overlopende sceptic tanks als gevolg. Inmiddels zijn de benodigde aanpassingen gemaakt die herhaling moeten voorkomen.

Op ons nieuwe grondgebied Lerai hebben we onderzoek laten doen naar het aanboren van water. Het rapport laat een hoopvolle 75% kans zien op het succesvol aanboren. Een proefboring over ± 6 weken moet definitief uitsluitsel brengen. “Fingers crossed”!

Tenslotte hebben we met Joyce Sagala de voortgang van de projecten van de Arumeru Women Support Group besproken. Hier verloopt alles volgens plan en budget. De laatste dag ging deels op in het wijzigen van een aantal bankrekeningen in Arusha, hetgeen weer een tijdrovende, stempel- en handtekeningrijke klus bleek te zijn, en een aantal losse afspraken.

Eind april staat de volgende reis gepland!

Matti Emondts, Maji ya Chai, 30 januari 2012
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer