een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

nieuwe leider

17-09-2013
bijeenkomst ter afscheid van Marion
Tijdens het werkbezoek van Jan en Matti in augustus is tijd besteed aan de op handen zijnde management wissel. Marion Hasselaar, die Ngorika “from scratch” heeft helpen opbouwen en de organisatie heeft gebracht tot waar we nu staan, wil graag een kleinschalige business school opzetten voor kinderen die ongeschikt zijn voor de middelbare school. Dit is een zeer lovenswaardig plan dat zeker in een behoefte voorziet. Wij (in samenspraak met Good Hope) zullen dit project niet in onze organisatie onderbrengen of financieel steunen. De donatiegelden hebben we hard nodig voor de huidige projecten en het lijkt ons onverstandig de focus van het management met zo’n nieuw initiatief af te leiden. In goed overleg hebben we besloten voor Marion een opvolger te zoeken en inmiddels hebben we die binnen de eigen organisatie gevonden. Marion zal per 1 oktober a.s. uit dienst gaan en met haar eigen project fulltime van start gaan. Gezien de raakvlakken zullen we in de toekomst zeker samenwerken daar waar het in belang van de kinderen is. Wij zijn Marion ongelofelijk veel dank verschuldigd voor haar fantastische inzet en de prachtige resultaten die zijn bereikt! Afgelopen jaren heeft Marion veel energie gestopt in de ontwikkeling van ons team… en met succes kunnen we stellen. We zijn ervan overtuigd dat Edward Mwololo, onze schoolhoofd, een perfecte opvolger van Marion zou kunnen zijn en hebben hierover uitvoerig met hem gesproken tijdens het verblijf. We zijn dan ook zeer verheugd dat Edward ons aanbod heeft geaccepteerd. We hebben altijd Afrikaanse leiderschap als ideaal beeld voor ogen gehad en we gaan ervan uit dat deze management switch zal leiden tot een verdere verankering van de organisatie. Om het proces te bewaken, zullen Jan en/of Matti de komende tijd iedere acht weken naar Tanzania afreizen om Edward te helpen in zijn nieuwe rol. Ons lokale team is vorige week op de hoogte gesteld en de overdracht is inmiddels in volle gang. Tijdens het komende bezoek in november zal uitgebreid afscheid van Marion genomen worden!
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer