een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

nieuwe fase voor 10 kids

03-01-2014
Het nieuwe (school)jaar heeft een spannende nieuwe fase voor 10 van onze ex-Ngorika scholieren ingeluid. Vandaag zijn ze hun middelbare schoolopleiding gestart. Drie meisjes hebben het strenge toelatingsexamen van Henry Gogarty gehaald en zijn daar ingetrokken; vier andere dametjes zijn op het nabijgelegen Duluti Secondary School begonnen. Twee van de jongens zijn op Tengeru Secondary School geplaatst en vooralsnog hebben we één 14-jarige jongen met een fysieke handicap in het aangrenzende Tengeru Vocational Center ondergebracht, waar hij tot automonteur zal worden opgeleid.

Deze scholen hebben verplichte boarding wat als wezenlijk onderdeel van hun opleiding en opvoeding wordt gezien. Dit betekent voor ‘onze’ (inwonende) kinderen dat ze na een periode van 8 jaar (en in één geval zelfs 10 jaar) een vertrouwde basis moesten verlaten. Een hele stap natuurlijk, en de komende maanden zullen onze maatschappelijk werkers hen iedere 14 dagen opzoeken om te zien hoe ze zich settelen. Leuk is ook te vermelden dat zeven buurtkinderen zijn geplaatst met financiële steun vanuit de gemeenschap. Onze support op de basisschool heeft de familie gestimuleerd om het onderwijstraject voor hun kind voort te zetten. Een prachtige opsteker voor hen én voor ons. We hopen dat meer families dit voorbeeld zullen volgen, want onze stichting heeft helaas niet de middelen om ook alle ± 120 buurtkinderen structureel ‘door te leiden’.

Deze vervolgfase brengt de nodige extra financiële verplichtingen met zich mee. We zijn nu zo ver dat we naast een jaarlijkse instroom op Kikatiti van 14 kinderen ook te maken hebben met een jaarlijkse doorstroom van zo’n 10-14 kinderen (vanaf 13 jaar) naar externe middelbare scholen. Deze kinderen krijgen nog minstens 4 jaar onderwijs (middelbaar en/of beroeps) alvorens ze op eigen kracht door kunnen. Om die reden zullen we dit jaar alles op alles zetten om voldoende middelen binnen te halen, waarmee dit mogelijk wordt.

Wij hebben inmiddels een toezegging ontvangen van een zeer betrokken donateur om de opleiding van 4 kinderen voor vijf jaar te betalen. Fantastisch natuurlijk, maar daarmee zijn we er nog niet. U kunt ons ook helpen. Met €1500 kunnen we 1 kind voor één jaar doorleiden. Misschien iets wat u met uw familie, vrienden, buren of collega’s wilt overwegen?
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer