een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bouw middelbare school voorlopig uitgesteld

18-12-2012
Dit jaar is veel tijd gestoken in de voorbereiding van de volgende fase van onze strategie - een eigen middelbare school -. Matti Emondts en Jan Priester hebben tijdens hun vier bezoeken aan Tanzania verschillende middelbare scholen bezocht, uitvoerig gesproken met kandidaat-aannemers en diverse scenario’s doorgerekend m.b.t. het bouwbudget en de jaarlijkse operationele kosten. Ook is de verwachte sponsorgeldstroom kritisch geanalyseerd.


In onze bestuursvergadering van 3 december jl. hebben we het moeilijke besluit moeten nemen de bouw van de middelbare school voor onbepaalde tijd uit te stellen. De extra exploitatiekosten én werkzaamheden zijn dusdanig omvangrijk dat wij het niet verantwoord vinden een dergelijk commitment op dit moment aan te gaan. Dit besluit is onlosmakelijk verbonden aan het feit dat de instroom van sponsorgelden enigszins onder druk staat en in de wetenschap dat de operationele kosten fors zullen toenemen door inflatie én de beoogde kwaliteitsverbeteringen op onderwijs- en infrastructureel niveau bij onze huidige operatie. Daarnaast loopt het lokale management aan tegen de grenzen van hun kunnen…..iets waarmee we rekening moeten houden.


De kinderen waarvoor we nu de zorg hebben, zullen uiteraard niet gedupeerd worden door dit besluit. Vanaf 2014, wanneer de eerste kinderen van onze basisschool komen, wordt voor ieder individueel kind een passende educatieve vervolgstap gezocht. Afhankelijk van de schoolervaringen zullen we deze kinderen door leiden naar een ambachtsschool of Engelstalige middelbare school, beiden met boardingfaciliteiten. Ons maatschappelijk team zal de kinderen blijven monitoren. Ze zijn immers onze verantwoordelijkheid totdat ze op eigen benen kunnen staan!


De reeds aangekochte grond in Lerai, waar dus voorlopig niet zal worden gebouwd, is evenzogoed van grote waarde voor onze stichting. We hebben daar dit jaar met succes een waterput laten slaan, waarvan het water binnenkort naar onze Ngorika locatie wordt gepompt en waarmee voor 80% in onze waterbehoefte zal worden voorzien. Een kostenbesparing van zo’n € 7.000 per jaar! Het terrein wordt aangeplant met groente en fruit en geïrrigeerd, zodat we twee of zelfs drie keer per jaar kunnen oogsten. Ook hiermee verwachten we geld voor de aankoop van voedingsmiddelen te kunnen besparen!


Voor 2013 zijn er tal van verbeterpunten in onze huidige operatie waarvoor we extra geld en mankracht nodig hebben. Daarnaast is het uitbreiden van ons bestuur m.n. voor de fondsenwerving een belangrijke prioriteit. Kortom, het wordt een enerverend jaar waar we vol vertrouwen naar uitkijken. Daarbij rekenen we ook op uw niet aflatende steun.
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Edina, onze US ambassadeur

22-11-2018
Edina Toth is geboren en opgegroeid in Hongarije, waar ze zich nooit echt heeft thuis gevoeld. Tien jaar geleden nam ze de beslissing om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Edina studeerde onlangs af...
Lees meer

my first week

14-09-2018
My Name is Dr. Jonas Michael I joined Ngorika Happy Watoto School one week ago.  It was Sepetember 3rd 2018 when I started serving and working at this school as a new head teacher. Before I joined...
Lees meer

student Allan

14-09-2018
My name is Allan Judika Mmari, 23 years  old. I am a first born in a family of three children. I have my  young sisters, Lucy who came after me and Happy who is a last one. Before we were living...
Lees meer