een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag maart 2013

26-03-2013
Het eerste bezoek van 2013 van Jan Priester en Matti Emondt vond plaats in de 2de week van maart. De focus lag op overleg met het lokale management team over de te nemen stappen ten aanzien van het vervolgonderwijs voor de eerste groep kinderen die eind 2013 onze basisschool zullen verlaten. Nu de plannen voor het bouwen van een eigen middelbare school onhaalbaar lijken, zoeken we een goed en betaalbaar alternatief. Onze gedachten gaan uit naar het doorsturen van onze kinderen naar goed aangeschreven Engelstalige kostscholen en/of ambachtsscholen. Gelukkig is er een aantal van dit soort scholen relatief dicht in de buurt.

Het lokale management heeft aangegeven problemen met de doorstroom te verwachten voor de kinderen die de komende vier jaar onze basisschool zullen verlaten. Ze hebben een dusdanige leerachterstand dat de kans gering is dat ze het toelatingsexamen voor de middelbare scholen halen. Belangrijkste reden hiervan is het feit dat deze groep kinderen twee jaar geleden van een lokale Swahili basisschool zijn overgestapt naar ons Engelstalig basisonderwijs. De kinderen die daarna onze basisschool zullen verlaten, hebben wel vanaf het eerste jaar Engels onderwijs genoten en zullen naar verwachting probleemloos doorstromen.

Tevens vergen de kinderen met trauma’s extra aandacht om ook hen een reële kans te geven op de middelbare school. Onze plannen voor extra begeleiding en faciliteiten voor een extra leslokaal en boarding ruimte worden nu doorgerekend. Indien deze extra zorg financieel realiseerbaar is, zullen we de gewijzigde plannen z.s.m. via de website kenbaar maken!

Om de kinderen die uiteindelijk naar externe kostscholen gaan (voor middelbaar dan wel ambachtsonderwijs) zo goed mogelijk te begeleiden, overwegen we eind dit jaar een extra maatschappelijk werker in dienst te nemen. Deze persoon zal belast worden met het bezoeken van de scholen en het monitoren van deze groep kinderen. Ook willen we deze kinderen de gelegenheid geven om in de vakantieperioden voor een kortere periode terug te komen naar Ngorika, zodat het contact met de matrons en de andere kinderen in tact blijft en we de kinderen een zo goed mogelijk “thuis” gevoel kunnen geven!

Eindelijk hebben we meer dan voldoende water! Nu dat er vanuit de waterput op Lerai iedere dag volop water in onze tanks stroomt, lijkt het waterprobleem voorgoed opgelost te zijn. Dit water is met tussenkomst van een fluorfilter geschikt als drinkwater, maar voor grotere consumptiebehoeften laten we nog incidenteel een tankauto met drinkwater komen. Al met al een zeer grote vooruitgang! Het teamwerkt inmiddels plannen uit om de Lerai grond optimaal te benutten, o.a. voor het verbouwen van mais en andere waardevolle groentes en als educatief - en sportterrein voor de school.

Tijdens ons bezoek hebben we samen met Frank Maser van onze Duitse partner Good Hope onze Tanzaniaanse accountant en advocaat bezocht. Bij deze laatste is een proces in werking gezet om een nieuw NGO certificaat aan te vragen, zodat we in de toekomst voor onze gewenste/benodigde bus bijvoorbeeld geen invoerrechten hoeven te betalen!

Al met al een enerverende week, met nog de nodige aandachtspunten en taken voor ons als bestuur en het team lokaal.

Arusha, maart 2013, Matti Emondts
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer