een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag oktober 2014

09-11-2014
Een grote delegatie bestaande uit voorzitter Matti Emondts en de nieuwe bestuursleden Marjolein, Ruud en Maria, vergezeld door twee grote donateurs die vrijwel jaarlijks een kijkje komen nemen, reisde eind oktober af naar Tanzania. De jaarlijkse budgetbesprekingen vormden het belangrijkste doel van dit bezoek. Voor de nieuwe bestuursleden was dit tevens een intensieve kennismaking met het lokale team en werden nieuwe ideeën voor fondsenwerving (in Nederland en Tanzania) opgedaan.

Het bezoek begon maandag met het bezoeken van de middelbare scholen waar onze middelbare scholieren zijn ondergebracht of mogelijk naar toe gaan. Allereerst het Tengeru Vocational Training Centre, met de daaraan grenzende Tengeru Boys School, gevolgd door een bezoek aan de Deluti Secundairy School. Aansluitend bezochten we de door de zusters geleide Henry Gogarty Memorial Girls School. Tijdens de bezoeken was er wederom de overtuiging bij ieder van ons dat deze scholen stuk voor stuk goed geleide scholen zijn. De schoolkeuze die voor de leerlingen wordt gemaakt, is overigens volledig afhankelijk van hun schoolresultaten.

De volgende dag stond een bezoek aan Ngorika op het programma, met een ontvangst door onze managing director Edward. Een tocht langs alle klassen was bijzonder leuk, met nieuwsgierigheid en opwinding in de laagste klassen en opperste concentratie van de leerlingen in de hogere klassen. Ruud wilde zichzelf voorstellen met de inleiding dat zijn naam erg eenvoudig was en begon " my name is very simple ". Hierop reageerde een meisje op de eerste reis: “hello, Very Simple!” De toon was gezet.

De nieuwe bestuurders waren onder de indruk hoe goed alles was georganiseerd en hoe vrolijk het er allemaal uitzag. Op het moment dat wij er waren, speelden twee Duitse vrijwilligsters voetbal met de jongste bewoners van Ngorika. Voordat ze doorgingen naar Kikatiki brachten we een bezoek aan Lerai, het gebied waar de moestuinen en het sportveld liggen. Ook Kikatiki, de kleuterschool maakte veel indruk. De discipline, de kleuren en de vrolijkheid. Kinderen zagen er goed uit en dat is mede te danken aan de sterk verbeterde voeding (meer groente en fruit). Het afwateringssysteem laat nog wel te wensen over. Bij hevige regenval spoelt er veel grond weg. Ook moeten er reparaties aan het dak worden uitgevoerd doordat de slechte kwaliteit van voorgaande werkzaamheden. Nolarip, de leidinggevende op Kikatiki, doet het meer dan uitstekend. In de middag woonden we presentaties van door leraren bij, waarbij het enthousiasme van de nieuwe (sport)leraar George opvallend was.

Woensdag was de grote dag voor de budgetbesprekingen. Indrukwekkend te zien hoe goed dit was voorbereid door met name Mathew (onze boekhouder) onder leiding van Edward. Op elke vraag vanuit het bestuur had het team een onderbouwd antwoord.

Op donderdag bezochten we twee door Nederlanders gerunde projecten in de omgeving: de Watoto Foundation voor ex-straatkinderen en Sibusiso, waar opvang en begeleiding voor verstandelijk gehandicapten en hun begeleider wordt geboden. Het bezoek werd afgesloten met presentaties van de diverse leerkrachten betreffende hun werkzaamheden van afgelopen jaar in aanwezigheid van ons bestuur en twee Duitse collega’s van Good Hope Centre. Met luid applaus voor alle medewerkers van Ngorika en Kikatiki werd deze sessie afgesloten. Hun inzet en gedrevenheid voor het welslagen van de toekomst van alle kinderen verdient veel respect. 

Maria Lauret, 3 november 2014

Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer