een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

internettoren gefinancierd

12-03-2015
In februari ontvingen we het goede bericht van een bevriende stichting dat zij onze internettoren willen financieren. Internet is voor op onze basisschool van groot belang. Omdat PC onderwijs geen standaard onderdeel uitmaakt van het verplichte schoolcurriculum kunnen we ‘onze’ kinderen op dat gebied een voorsprong geven. 
 
Van Lions Zandvoort hebben we in 2012 een ruim aantal laptops gekregen. Met steun van Viafrica zijn lesprogramma’s op de computer geinstalleerd en is de tijdelijk aangestelde IT docent Simon (waarvan het salaris voor 1 jaar eveneens door Lions werd gefinancierd) hierin   getraind. Simon had als taak onze leraren vertrouwd te maken met deze programma's zodat ze geïntegreerd konden worden in het lesrooster. Het internetsignaal bleek echter te zwak en we besloten eind 2013 mee te liften op een Amerikaans initiatief voor de bouw van een internettoren. Het budget hiervoor hadden we niet, maar is met de toegezegde schenking nu wel gedekt.

Rest er nog één uitdaging, namelijk een vaste electra-aansluiting op het netwerk. De kosten die hiermee gemoeid zijn hebben reeds van een andere stichting toegezegd gekregen, de offerte van de provider is goedgekeurd en het feitelijke werk is in gang gezet. Maar het vergt, zoals met veel dingen in Tanzania, veel geduld en tactvol manoeuvreren om het ook werkelijk te realiseren. Tot die tijd werken de PC’s op stroom van de generator en valt er dus wel eens een geplande PC les in het water. 
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer