een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

een vernieuwd bestuur

17-12-2015
In het begin december verstuurde persbericht  werd al aangekondigd dat Happy Watoto een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester heeft Dick Molman heeft de voorzittershamer van Matti Emondts overgenomen, Fred Arp de penningmeesterrol van Jan Priester.
 
Matti Emondts sluit 9 jaar voorzitterschap af, maar verlaat het Happy Watoto bestuur niet. Happy Watoto zit zo diep in Matti’s bloed, dat hij van harte aan boord blijft, maar vanaf nu als bestuurslid verantwoordelijk voor fondsenwerving. Zie ook het interview daarover elders op onze website. 

Jan Priester neemt wel echt afscheid. Hij treedt per 1 januari terug uit het bestuur, maar blijft ons nog wel assisteren bij de jaarafsluiting 2015. Jan heeft zich ruim 9 jaar ingezet voor het welzijn van onze kinderen op Kikatiti en Ngorika. En daarmee samen met de andere (voormalig) bestuurders een organisatie neergezet die in alle opzichten staat als een huis. Het bestuur, maar vooral onze kinderen danken Jan zeer voor al zijn inzichten en inspanningen. Jan houdt niet zo van grote feesten en partijen: het bestuur heeft Jan op bescheiden schaal uitgezwaaid en in maart 2016 maakt Jan nog een afscheidstrip naar Tanzania. En gelukkig blijft Jan als ambassadeur verbonden.  (janpriester@hotmail.com). 
 
Ook nemen we afscheid van Ruud Kroon. Ruud is helaas maar kort als bestuurslid aan Happy Watoto verbonden geweest. Zijn werkzaamheden vragen op dit moment te veel van zijn tijd en energie om zich voldoende voor Happy Watoto te kunnen inzetten. We danken Ruud van harte voor zijn bijdragen, vooral op nieuwe terreinen van fondsenwerving.
 
Marga van Winsen, onze secretaris en sinds 2009 bestuurslid, zorgt voor een stabiele organisatie en brede ondersteuning van het bestuur.
 
Samengevat bestaat het bestuur van Happy Watoto per 1 januari 2016 uit:
Dick Molman, voorzitter
Fred Arp, penningmeester
Marga van Winsen, secretaris
Matti Emondts, fondsenwerving
 
Daarmee bestaat het bestuur uit 4 leden. We zouden graag uitbreiden met een 5e lid, maar gaan vooralsnog in de huidige samenstelling aan de slag en tegelijkertijd op zoek naar aanvulling.
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

kerstactie in Lekkerkerk

10-01-2019
Zo’n zestig kinderen uit groep 5 & 6 van de Koninklijke Wilhelmina School in Lekkerkerk hebben in de kerstperiode een geldinzamelingsactie voor Happy Watoto gehouden. Gedurende één...
Lees meer

uitbreiding NGO bestuur

12-12-2018
Met de auto is het 11.000 kilometer van Nederland naar Tanzania. We vliegen het in een uur of 10, douaneformaliteiten niet meegerekend. Gelukkig kunnen we per mail iets sneller contact leggen. Toch valt...
Lees meer

Tanzanian school systeem

12-12-2018
Door mijn ervaringen in lesgeven kan ik de voor- en nadelen van het Tanzaniaanse onderwijssysteem in de afgelopen tweeëntwintig jaar observeren en hoop ik enig inzicht te bieden in de realiteit...
Lees meer